دپارتمان تولید

دپارتمان تولید شرکت لعاب یاس فارس با برنامه‌ریزی دقیق فرآیند تولید و بر اساس درخواست‌های مشتریان، به شکل شبانه‌روزی و در سه شیفت فعال مشغول به تولید لعاب‌های مورد نیاز کارخانه‌های کاشی و سرامیک و ارسال آنها به مقصد است. 

کلیه فرآیند تولید لعاب‌ها با استفاده از ابزارهای دقیق و تحت نظارت دوربین‌های مداربسته زیر نظر متخصصان انجام می‌گیرد. همچنین کنترل کیفی جهت ارائه لعاب‌های با کیفیت یکنواخت در دو مرحله از پروسه تولید انجام می‌گیرد: در مرحله اول، مواد اولیه خریداری شده قبل از ورود به مرحله تولید، آنالیز و سپس در فرآیند تولید قرار می‌گیرند، و در مرحله دوم لعاب تولیدی قبل از بسته‌بندی و ارسال نمونه‌برداری شده، و در فرآیند مشابه‌سازی شده منطبق بر خط تولید کاشی و سرامیک کارخانه مقصد، مورد آزمایش و ارزیابی با کد لعاب تاییدشده درخواستی مشتری قرار می‌گیرد، و در صورت تایید نهایی از سمت دپارتمان آزمایشگاه به مرحله بسته‌بندی و ارسال وارد می‌گردد.