درخواست تامين مواد اولیه

در صورت تمایل به همکاری با شرکت لعاب یاس فارس در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید انواع لعاب‌هایی سرامیکی، از طریق تماس با ایمیل‌های زیر اقدام فرمایید:

جناب آقای محمدرضا سیروس 

commercial@yasefars.com

سرکار خانم ساناز بهادری

sanaz.bahadori@yasefars.com

سرکار خانم هنگامه الهیاری

trading@yasefars.com