دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی شرکت لعاب یاس فارس در بخش داخلی به تامین مواد اولیه موجود در ایران و همچنین فروش انواع فریت‌های مورد درخواست کارخانه‌های کاشی و سرامیک می‌پردازد. همچین بخش بازرگانی خارجی واردات مستقیم سایر مواد اولیه لازم را به عهده دارد.