دپارتمان مالی

کلیه امور مالی شرکت لعاب یاس فارس به شکل دقیق و در اسرع وقت انجام می‌پذیرد.