پشتیبانی در محل کارخانه مقصد

خدمات پشتیبانی شرکت لعاب یاس فارس، توسط نیروهای مجرب در محل کارخانه مقصد جهت ارائه بهترین کیفیت، و همچنین همکاری لازم تا رسیدن به محصول نهایی مدنظر کارخانه‌های کاشی و سرامیک انجام می‌پذیرد.