تضمین تحویل به موقع سفارش‌ها

شرکت لعاب یاس فارس، بر اساس درخواست کارخانه‌های مقصد، برنامه‌ریزی دقیق جهت تولید به موقع لعاب‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهد، و تامین به موقع کلیه سفارش‌های مورد نیاز کارخانه‌ها را تضمین می‌نماید.