تضمین تداوم کیفیت

با توجه به اینکه یکسان بودن کیفیت لعاب تولیدی در فرآیند تولید و محصول نهایی کارخانه‌های کاشی و سرامیک تاثیر بسزایی دارد. از این روی شرکت لعاب یاس فارس با نظارت دقیق بر مراحل مختلف تولید از جمله: آزمایش مواد اولیه خریداری شده، برنامه‌ریزی دقیق فرآیند تولید و آزمایش لعاب تولیدی قبل از ارسال به کارخانه مقصد، ثبات کیفیت محصولات خود را در بلندمدت و سفارش‌های آتی تضمین می‌نماید.